Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

 

تعرفه دستمزد قانوني

كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 23/5/1384 رئيس محترم قوه قضائيه

تعرفه حق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري براساس ماده 29 قانون

كارشناسان رسمي دادگستري كه شامل كارشناسان رسمي

قوه قضائيه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه

 نيز مي‌گردد.

( با اصلاحیه مورخ 16/08/1386 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران )

 

فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده 1‌ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

ماده 2‌ـ مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و ارگان‌ها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.

تبصره1‌ـ در مواردي كه مرجع قضائي براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار، با همان مرجع مي‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورت عدم استطاعت مالي اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده از پرداخت حق‌الزحمه كارشناسي معاف شده يا حق‌الزحمه كارشناسي تا ميزان معينه بوسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي در هر حال پرداخت هزينه ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب كارشناس به عهده متقاضي است.

تبصره 3 ـ هر كارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد كارشناسي مجاني يا كاهش يافته در هر سال مي‌باشد.

ماده‌ 3ـ دستمزد تأمين دليل با توجه به كميت و كيفيت خدمات كارشناسي مورد نياز از طرف دادگاه مربوطه تعيين مي‌شود و حداقل آن مبلغ 000/250 ريال مي‌باشد.

ماده 4‌ـ در كارشناسي‌ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوطه باشد، دستمزد كارشناس بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 5 ( اصلاحی 8/8/1386) ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیئت کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر 10% کاهش می یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود.

ماده 6‌ـ كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا كارشناسان مربوطه، دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، بطور علي‌الحساب به حساب مخصوص توديع و قبض آن را در پرونده مربوطه پيوست نمايند. در اين صورت كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد، نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.

ماده 7‌ـ در صورتي كه كارشناس اقدام به انجام كار كارشناسي نموده ولي به علت يا دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد، اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق به دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود. بشرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه بيشتر نباشد بعلاوه چنانچه در اين رابطه به محل كار مسافرت نموده باشد، هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي، برمبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.

ماده 8‌ـ در صورتيكه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تأمين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق‌العاده مأموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به مأخذ روزانه به مبلغ 000/125 ريال به كارشناس پرداخت خواهد شد.

چنانچه متقاضي از تأمين وسيله اياب و ذهاب و اقامت خودداري نمايد و كارشناس براي انجام كارشناسي رأساً و به هزينه خود نسبت به تهيه موارد فوق‌الذكر اقدام نمايد، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموريت، هزينه‌هاي مربوطه مورد مطالبه در حد متعارف در وجه كارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره 1‌ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از كشور باشد، اخذ رواديد و هزينه‌هاي مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهيه بليط هواپيما، هزينه اقامت و همچنين ساير هزينه‌هاي سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه ( برابر مصوبه هيأت دولت هم رديف كارشناسان ) به عهده متقاضي مي‌باشد.

تبصره2‌ـ در صورتيكه مبلغ مورد رسيدگي به ارز باشد پس از تسعير آن به ريال براساس نرخ واريز‌نامه رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گرديد.

ماده 9‌ـ هزينه انجام كليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني كه طبق نظر كارشناسي ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام اين اقدامات نظر كانون كارشناسان رسمي كه توسط رياست آن اعلام مي‌شود معتبر است.

حذف ماده 10 مکرر و اصلاحیه ماده 10 (8/8/1386): به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو:1- نماینده ای از کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  2- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه 3- نماینده ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون ماده 10 تعرفه تعیین می شود و حداقل دستمزد 000/250 ریال می باشد.

تبصره 1ـ دادگاهها حسب استطاعت مالي افراد مي‌توانند نسبت به معافيت متقاضي و تعديل دستمزد كارشناسي اقدام نمايند.

ماده11‌ـ كارشناسان فقط از يك رديف تعرفه دستمزد استفاده خواهند كرد مگر در مواردي كه عمل كارشناسي از دو يا چند نوع خدمات كارشناسي و يا چند محل مختلف تركيب شده باشد، كه در آن صورت براي هر قسمت يا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.

تبصره‌ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال‌هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه علت تأخير در انجام كارشناسي ناشي از اقدام كارشناس رسمي باشد.

ماده12ـ دستمزد ارزيابي كالا، اشياء، قطعات يدكي، ابزار آلات، محصولات و مواد اوليه، به شرح زير است:

1)      تا 000/000/10 ريال 5/2 درصد و حداقل 000/200 ريال.

2)       از 000/000/10 ريال تا 000/000/50 ريال، نسبت به مازاد يك درصد.

3)       از 000/000/50 ريال تا 000/000/250 ريال، نسبت به مازاد چهار در هزار.

4)       از 000/000/250 ريال تا 000/000/750 ريال، نسبت به مازاد 5/2 در هزار.

5)       از 000/000/750 ريال به بالا، نسبت به مازاديك در هزار تا حداكثرمبلغ 000/000/10 ريال.

ماده13‌ـ در مورد ارزيابي و كارشناسي اموال و املاكي كه در پلاك‌هاي ثبتي و آدرس‌هاي متفاوت واقع شده‌اند، دستمزد بطور جداگانه محاسبه مي‌گردد.

ماده14‌ـ در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه بر تعرفه قانوني در هر رشته هزينه ترجمه رسمي براساس آئين‌نامه تعرفه مترجمين رسمي بنابر تشخيص قاضي يا رضايت متقاضي اضافه مي‌شود.

ماده15 ( اصلاحی 8/8/1386 ) ‌- در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد, تفسير مواردي از اين تعرفه و همچنين به منظور تعديل و ايجاد تناسب ميان ميزان و نوع كار كارشناس با حق‌الزحمه, مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانوني كارشناس وفق آئين‌نامه و تعرفه بيش از بیست و پنج میلیون ريال باشد موضوع در كميسيون ماده 10 تعرفه مطرح گردد تا در خصوص ميزان حق‌الزحمه كارشناس اظهار نظر نمايد. نظريه اكثريت كميسيون مذكور به شرطي كه متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئيس محترم قوه قضائيه خواهد بود قطعي و براي متقاضي انجام كارشناسي و كارشناس منتخب لازم الاتباع است. وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و نهادها و مؤسسات عمومي مجاز به پرداخت وجهي بيش از آن چه در كميسيون مذكور تعيين شده نخواهند بود و با متخلف از اين امر وفق موازين قانوني برخورد خواهد شد.

 

 

فصل دوم ‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

قسمت اول ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

گروه 1 ـ مهندسي آب شامل رشته‌هاي: ( آب، فلزات، معادن )

رشته مهندسي آب

دستمزد اندازه‌گيري آب چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات، كانال‌ها و انهار و زهكش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زير خواهد بود:

ماده16‌ـ دستمزد اندازه‌گيري آب:

1)      تا 100 ليتر در ثانيه مقطوعاً 000/250 ريال.

2)      مازاد 100 ليتر تا يك هزار ليتر در ثانيه به ازاء هر ليتر 500 ريال.

3)      مازاد يك هزار ليتر به ازاء هر ليتر در ثانيه 100ريال تا حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.

ماده17‌ـ دستمزد تعيين كيفيت شيميائي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي:

1) براي اظهارنظر نسبت به نتايج آزمايش شيميائي آب به لحاظ‌ كارپذيري، بهداشتي، زراعي و صنعتي‌ مقطوعاً000/250ريال.

2) براي بررسي آلودگي آب از نقطه‌نظر مواد آلوده كننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 000/250 ريال.

ماده 18‌ـ دستمزد بررسي مشخصات سفره آب اعم از آب گذاري، تراوش يا نفوذ در آب و فاضلاب و تعيين حريم ضرري منابع استحصال آب روي يكديگر مقطوعاً 000/300 ريال.

تبصره‌ـ در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.

ماده19‌ـ دستمزد ارزيابي قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب به شرح زير خواهد بود:

1)      تا ده ميليون ريال 000/250 ريال.

2)      مازاد بر ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال 2 در هزار.

3)      مازاد بر يكصد ميليون ريال 1 در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال.

ماده 20ـ دستمزد اندازه‌گيري و تشخيص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گيري آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.

ماده 21‌ـ تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاه‌ها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً 000/400 ريال.

ماده 22‌ـ دستمزد رسيدگي به اختلاف مهندسين مشاور و پيمانكاران و كارفرمايان در رابطه با امور تخصصي آب طبق تعرفه قسمت‌هاي 8 و 9 تعيين مي‌گردد.

ماده 23‌ـ دستمزد رسيدگي به اختلافات مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1)      حريم كانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/250 ريال حداكثر تا  مبلغ 000/000/3 ريال.

2)      حريم رودخانه‌ها و كانال‌هاي با عرض بستر بيش از 12 متر، از قرار كيلومتر 000/350 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.

ماده 24‌ـ دستمـزد رسيـدگي بـه وضـع فاضـلاب به لـحاظ تـشخيص بـار آلـودگـي برحـسب كميـت و كيـفيت مقطوعاً 000/350 ريال.

ماده 25‌ـ دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهيزات منابع استحصال آب و تأسيسات تبعي آن، تا ده ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال، نسبت به مازاد ده ميليون ريال، دو در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال.

ماده 26‌ـ دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت حفاري چاه‌ها و قنوات و بهسازي و كانال‌هاي آب‌رساني و انهار طبق دستمزد قسمت‌هاي هشتم و نهم اين تعرفه تعيين مي‌گردد.

تعرفه دستمزد كارشناسان رشته فلزات و معادن

ماده 27‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني ( احتمالي ـ ممكن ـ قطعي ) را حسب مورد قاضي يا كميسيون ماده 15 تعرفه تعيين مي‌نمايند.

 

قسمت دوم ‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

گروه 2 ـ اموال منقول و نفقه شامل رشته‌هاي:

 ( اشياء نفيسه عتيقه و احجار كريمه، تعيين نفقه، ساعت و جواهرات،فرش، لوازم خانگي و اداري )

 

 

ماده 28‌ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق به شرح زير مي‌باشد:

1) حداقل دستمزدكارشناسي تا مبلغ ده‌ميليون ريال مقطوعاً000/25ريال و در حومه شهر000/300 ريال.

2) از ده ميليون ريال تا 100 ميليون ريال نسبت به مازاد، 8 در هزار.

3) از 100 ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد، 4 در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.

ماده 29‌ـ دستمزد تعيين نفقه با توافق مقام ارجاع كننده تعيين مي‌شود و حداقل 000/250 ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/2 ريال تعيين مي‌شود.

 

قسمت سوم‌ ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

 گروه 3 ـ امور پزشكي، دارويي و غذايي شامل رشته‌هاي:

( پزشكي و پيراپزشكي، داروسازي و سم‌شناسي، مواد غذايي و مسموميتهاي ناشي از آن )

ماده 30‌‌ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق، بر حسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت حسب مورد توسط قاضي يا كميسيون ماده 15 همين تعرفه تعيين مي‌شود.

تبصره‌ـ كليه هزينه‌هاي آزمايشگاهي، نمونه‌برداري ( بيوپسي ) راديوگرافي و نظاير آن به عهده متقاضي ( شاكي ) مي‌باشد.

قسمت چهارم‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

گروه 4 ـ رشته حسابداري و حسابرسي

ماده 31‌ـ دستمزد كارشناسي امور حسابداري و حسابرسي نسبت به جمع ارقام حساب‌هاي مورد رسيدگي براساس جدول زير تعيين مي‌گردد:

تا ده ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال.

از ده ميليون ريال تا  50 ميليون ريال نسبت به مازاد، سي در هزار.

از 50 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال نسبت به مازاد، ده در هزار.

از 100 ميليون ريال تا 300 ميليون ريال نسبت به مازاد، پنج در هزار.

از 300 ميليون ريال تا 500 ميليون ريال نسبت به مازاد، سه در هزار.

از 500 ميليون ريال تا 10 ميليارد ريال نسبت به مازاد، دو در هزار.

از 10 ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد، نيم در هزار تا حداكثر مبلغ 000/000/35 ريال.

تبصره ـ در صورتيكه رسيدگي مربوط به حساب‌هاي فاقد دفاتر قانوني يا توليدي و صنعتي یا سياق بوده باشد براي هر يك از موارد در قسمت مربوطه 15% به دستمزد كارشناسي اضافه مي‌شود.

ماده 32‌ـ دستمزد كارشناسي امور ذيل به شرح زير پرداخت مي‌گردد:

1) در خصوص ارزش سهام و سهم‌الشركه مجموع دارائي‌هاي جاري و بدهي‌ها و ذخائر ارزيابي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‌هاي ثابت به شرح جدول فوق.

تبصره ـ علاوه بر دارائي‌هاي ثابت، ساير دارائي‌هايي كه توسط كارشناسان رسمي رشته مربوطه ارزيابي مي‌شود فقط قيمت دفتري آن در محاسبه دستمزد اين رشته منظور مي‌شود.

2) در خصوص رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان وامور توقف و ورشكستگي مجموع اقلام تراز‌نامه به شرح جدول فوق.

3)      در خصوص تعيين قيمت تمام شده كالا ارقام تشكيل دهنده قيمت تمام شده به شرح جدول فوق.

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمت پنجم ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

 گروه 5 ـ  امور وسائط نقليه شامل رشته‌هاي:

( وسائط نقليه‌ هوايي، وسائط نقليه دريايي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي )

( دستمزد كارشناسي رشته‌هاي وسايط هوايي و ريلي و وفق ماده 10 مقررات عمومي خواهد بود ).

ماده 33‌ـ دستمزد كارشناسي رشته وسائط نقليه موتوري زميني براي هر يك از امور تشخيص اصالت خودرو، تعيين ميزان سوخت، اظهارنظر فني، تعيين اجاره‌بها و اجرت‌المثل به شرح ذيل مي‌باشد:

ـ براي هر دستگاه مقطوعاً 000/150 ريال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومي، هزينه اياب و ذهاب و فوق‌العاده مأموريت محاسبه و دريافت خواهد شد.

تبصره ـ در مورد وسائط نقليه بدون موتور مقطوعاً 000/100 ريال.

ماده 34‌ـ دستمزد رسيدگي به تشخيص علت تصادف و تعيين خسارت:

هر مورد مقطوعاً 000/150 ريال در داخل شهر و براي حومه 000/200 ريال.

ماده 35‌ـ دستمزد ارزيابي:

1)      به ازاء هر دستگاه تا ده ميليون ريال 000/120 ريال.

2)      از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد، يك درهزار حداكثر تا مبلغ000/000/3 ريال.

تبصره ـ براي وسايط نقليه كمتر از چهار چرخ به ميزان 50% تعرفه فوق.

 

 

تعرفه رشته وسائط نقليه دريايي و غواصي

1ـ براي دعاوي مربوط به حمل و نقل ( مسئوليت صادر كننده اسناد حمل )

ميزان خواسته به ريال                                         ميزان دستمزد به ريال

تا 5 ميليون ريال                                                                     حداقل 000/250 ريال

از 5 ميليون تا 50 ميليون نسبت به مازاد                                     ده در هزار

از 50 ميليون تا 150 ميليون نسبت به مازاد                                 پنج در هزار

از 150 ميليون تا 500 ميليون نسبت به مازاد                                             سه در هزار

از 500 ميليون به بالا، نسبت به مازاد          يك در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال

تبصره ـ تعيين ميزان خسارت وارده به كالا به عهده كارشناس ذيربط طبق تعرفه مربوطه مي‌باشد.

2ـ تعيين ارزش وسائط نقليه آبي

ارزش وسيله نقليه آبي به ريال               ميزان تعرفه كارشناسي

تا 100 ميليون                                                  ده در هزار

از 100 ميليون تا 500 ميليون نسبت به مازاد        پنج در هزار

از 500 ميليون تا دو ميليارد نسبت به مازاد          سه در هزار

از دو ميليارد به بالا نسبت به مازاد                     يك درهزارحداكثرتا مبلغ000/500/7ريال

3ـ تعيين مقصر در تصادم دريائي يا تصادم در آب‌هاي داخلي

الف‌ـ در صورت تصادم بين قايق‌هاي تفريحي و مسافربري در آب‌‌هاي داخلي:

حداقل 000/250 ريال و حداكثر 000/000/1 ريال.

ب‌ـ در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا.

ـ براي شناورهاي با ظرفيت كمتر از 500 تن ( ظرفيت ناخالص يا GT ): يك و نيم ميليون ريال.

ـ براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از 500 تن ( ظرفيت ناخالص يا GT ): دو ميليون ريال.

تبصره ـ منظور از « شناور » هر وسيله نقليه آبي اعم از مسافري يا باربر است كه در آب، روي آب يا زير آب تردد نمايد.

پ‌ـ در صورت تصادم شناور با تأسيسات دريائي

ـ براي شناورهاي با ظرفيت كمتر از 500 تن ( ظرفيت ناخالص يا GT ): يك ميليون ريال.

ـ براي شناورهاي با ظرفيت بالاتر از 500 تن ( ظرفيت ناخالص يا GT ): يك و نيم ميليون ريال.

تبصره‌ 1‌ـ منظور از تأسيسات دريايي هر نوع تأسيسات از جمله اسكله، بويه، لوله‌هاي كف دريا و سكوهاي دريائي مي‌باشد.

تبصره 2‌ـ ظرفيت ناخالص هر فروند شناور طبق كنوانسيون بين‌المللي ظرفيت سال 1966 اندازه‌گيري گرديده و درگواهينامه ثبت شناور درج مي‌گردد.

توجه: ظرفيت‌هاي مذكور در اين قسمت به ازاء هر « تن » برابر با يكصد فوت مكعب مي‌باشد.

4‌ـ تعيين ميزان خسارت وارده در تصادم

ميزان خسارت وارده به ريال                    ميزان تعرفه كارشناسي به ريال

تا 50 ميليون                                                                         حداقل پانصد هزار

از 50 ميليون تا 200 ميليون نسبت به مازاد                               ده در هزار

از 200 ميليون تا 500 ميليون نسبت به مازاد                            پنج در هزار

از 500 ميليون تا يك ميليارد نسبت به مازاد                             سه در هزار

از يك ميليارد به بالا نسبت به مازاد يك در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.

5ـ تعيين مقصر براي حوادث مربوط به صدمه يا اتلاف جان اشخاص در دريا و آب‌هاي داخلي

الف‌ـ در آب‌هاي داخلي: حداقل دويست و پنجاه هزار ريال.

ب‌ـ در دريا: حداقل يك ميليون ريال و حداكثر تا سه ميليون ريال.

 

6ـ در مورد غواصي و عمليات زير آبي، ماده 10 مقررات عمومي جدول تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري ملاك عمل مي‌باشد.

 

قسمت ششم‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

 گروه 6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداري شامل رشته‌هاي:

( راه و ساختمان و نقشه‌برداري، معماري و شهرسازي، معماري داخلي و تزئينات، امور ثبتي )

ماده 36‌-  دستمزدارزيابي اراضي غيرمزروعي‌و ابنيه و مصالح ساختماني‌و تعيين حقوق‌كسب‌وپيشه‌وتجارت و سرقفلي.

1)     تا يكصد ميليون ريال مقطوعاً 5 در هزار.

2)      از 100 ميليون ريال تا 500 ميليون ريال نسبت به مازاد، 2 در هزار.

3)      از 500 ميليون ريال تا 5 ميليارد ريال، نسبت به مازاد 5/1 در هزار.

4)      از 5 ميليارد ريال به بالا نسبت به مازاد، 1 در هزار و حداكثر تا مبلغ 000/000/25 ريال.

 

ماده 37‌ـ دستمزد تعيين اجاره‌بها براي هر واحد يا مجموعه مستقل:

1)       تا پانصد هزار ريال ماهانه مقطوعاً 000/250 ريال.

2)      از پانصد هزار ريال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.

تبصره‌ـ دستمزد تعيين اجرت‌المثل يا اجور گذشته بر مبناي ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.

ماده 38‌ـ دستمزد تشخيص علت خسارت:

دستمزد تشخيص علت خسارت حداقل مبلغ 000/250 ريال و در صورتي كه كميت و كيفيت كار ايجاب نمايد دستمزد با نظر قاضي ( يا كميسيون ماده 15 تعرفه ) تعيين مي‌شود.

ماده 39‌ـ تعيين خسارت و برآورد هزينه تعميرات:

1)      تا 5 ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.

2)      از 5 ميليون ريال تا 100 ميليون نسبت به مازاد، چهار در هزار.

3)      از 100 ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداكثر تا مبلغ دو ميليون ريال.

تبصره‌ـ در صورتي كه تشخيص و تعيين مبلغ خسارت و برآورد هزينه تعميرات هر دو، موضوع كارشناسي باشد، هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهد شد.

ماده 40‌ـ دستمزد رسيدگي و تهيه صورت وضعيت:

الف‌ـ دستمزد رسيدگي به مقادير كار و صورت وضعيت ساختمان:

1)      تا ده ميليون ريال، دو درصد ( بيست در هزار ).

2)      از ده ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال نسبت به مازاد، ده در هزار.

3)      از پانصد ميليون ريال به بالا، 5 در هزار تا حداكثر مبلغ 000/500/7 ريال.

ب‌ـ دستمزد تهيه مقادير و صورت وضعيت برمبناي نرخ‌هاي بند ( الف ) اين ماده به اضافه بيست درصد محاسبه مي‌گردد.

پ‌ـ در مورد رسيدگي و تهيه مقادير كار و صورت وضعيت مربوط به عمليات راهسازي، خيابان‌سازي و كانال سازي دستمزد مربوطه 50 درصد نرخ‌هاي مذكور در بندهاي (الف) و ( ب ) اين ماده خواهد بود.

ت‌ـ دستمزد بررسي و تعيين كيفيت آسفالت و بتن براساس30% هزينه‌هاي آزمايشگاهي مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 000/500ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال خواهد بود.

ث‌ـ در صورتي كه براي رسيدگي يا تهيه مقادير كار نياز به تطبيق كار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهاي رديف ( الف ) و ( ب ) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.

ج‌ـ براي ساختمان‌هاي تكراري ( بلوك مجزا ) در مورد بندهاي ( الف ) و ( ب ) به ازاء هر واحد تكراري فقط ده درصد دستمزد يك واحد تعلق مي‌گيرد.

ماده 41‌ـ‌ دستمزد تطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا:

براي هر متر مربع مساحت زير بنا 000/1 ( يك هزار ) ريال و حداقل 000/150 ( يكصد و پنجاه هزار ) ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال.

ماده 42‌ـ دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‌ها با وضعيت محل و بنا:

براي هر متر مربع مساحت زيربنا 500/1 ( يك هزار و پانصد  ريال )و حداقل 000/200 (دويست هزار ريال) و حداكثر تا مبلغ 000/000/4 ريال.

ماده 43‌ـ دستمزد تهيه نقشه‌هاي معماري، سازه يا برق و تأسيسات از ساختمان موجود:

1)      معماري كلي هر متر مربع 750 ريال حداكثر تا مبلغ 000/500/7 ريال.

2)      سازه هر متر مربع 000/1 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/10 ريال.

3)      برق و تأسيسات هر متر مربع 500 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/10 ريال.

تبصره 1‌ـ در مواردي كه طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به ميزان مقرر در بندهاي (1) و (2) محسوب و براي طبقات مشابه 10% دستمزد مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2‌ـ چنانچه بجاي نقشه‌هاي كامل معمول رديف‌هاي فوق، مقدار كمتري نقشه مورد نياز باشد و يا ساختمان از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد دستمزد را كميسيون ماده 15 تعرفه تعيين مي‌كند.

قسمت هفتم ـ دستمزد كارشناسي نقشه‌برداري

ماده 44‌ـ پياده كردن محدوده املاك بر روي نقشه هوايي:

1) پياده كردن هر پلاك ثبتي در داخل مناطق شهري كه گذر بندهاي موجود منطقه در نقشه هوايي مشخص باشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 000/450 ريال ( چهارصد و پنجاه هزار ريال )، براي مساحت بيش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هر متر مربع 60 ريال (شصت ريال) تا حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.

2) پياده كردن هر پلاك ثبتي در مناطقي كه گذربندی ها در نقشه‌هاي هوايي مشخص نباشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 000/600 ريال ( ششصد هزار ريال ) و از 1000 متر مربع نسبت به مازاد هر متر مربع 100  ( يكصد ) ريال تا حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.

 

 

 

ماده 45ـ نقشه‌برداري اراضي به مقياس: 500/1

1) نقشه‌برداري در اراضي دشت و كم عارضه با منحني ميزان 25 سانتي‌متري تا يك هكتار مقطوعاً 000/500 ريال (پانصد هزار ريال) و براي هر هكتار اضافه بعدي تا پنج هكتار 000/120 ريال ( يكصد و بيست هزار ريال ) و از 5 هكتار به بالا نسبت به مازاد، هر هكتار 000/60 ريال (شصت هزار ريال ) تا حداكثر مبلغ 000/000/10 ريال.

2) در نقشه‌برداري از اراضي تپه ماهور و عوارض متوسط با منحني ميزان 50 سانتي‌متر، پنجاه درصد و از اراضي پرعارضه و مناطق كوهستاني با نقاط‌ ارتفاعي و برداشت عوارض با منحني ميزان حداقل 2 متر، صددرصد به ارقام فوق اضافه مي‌شود.

3) دستمزد نقشه‌برداري بدون برداشت منحني ميزان ( مسطحاتي ) پنجاه درصد ارقام فوق مي‌باشد.

ماده 46‌‌ـ دستمزد نقشه‌برداري از اراضي بيش از يك هكتار در مقياس‌هاي 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتيب هر كدام 20% و 40% از تعرفه‌هاي بند فوق كمتر خواهد بود.

تبصره ـ در مناطق جنگلي و باغات به علت محدوديت ديد 30% به ارقام مواد 42 و 43 و 44 اضافه مي‌گردد.

ماده 47‌ـ برداشت و تهيه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عمليات خاكي:

تا ميزان هزار متر مكعب 000/250 ريال مازاد بر آن به ازاي هر متر مكعب 50 ريال حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.

 

 

ماده 48‌ـ تفسير عكس‌هاي هوايي:

تفسير عكس هوايي براي هر پلاك ثبتي و تعيين موقعيت آن از روي عكس‌هاي هوايي سنوات مختلف براي يك سند مقطوعاً 000/500 ( پانصد هزار ) ريال.

تبصره 1‌ـ در صورتي كه پلا‌ك‌ها متعدد و متصل بهم باشند به ازاء هر پلاك اضافي، به دستمزد متعلق به پلاك اول20% اضافه خواهد شد.

تبصره 2‌ـ براي سنوات مختلف به ازاي هر سند 20% اضافه خواهد شد.

ماده 49‌ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات ثبتي:

دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك تا هزار متر مربع حداقل 000/500 هزار ريال و در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هزار متر مربع باشد براي هر متر مربع اضافه دويست ريال به دستمزد فوق اضافه خواهد شد و حداكثر از  مبلغ 000/000/10 ريال تجاوز نمي‌نمايد.

تبصره‌ـ در صورتي كه نياز به نقشه‌برداري و تهيه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداري برابر تعرفه نقشه‌برداري موضوع مواد قسمت هفتم به اين رديف اضافه خواهد شد.

ماده 50‌ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندي ( مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها‌ـ طرح قطعات  مفروزه بطور واضح و روشن ) به شرح زير است:

1) دستمزد افراز املاك و مستغلات براساس تعرفه ارزيابي موضوع ماده ( 36 ) به اضافه 50% خواهد بود. در مواردي كه موضوع كارشناسي تقسيم تركه باشد، 40% به دستمزد ارزيابي افزوده مي‌شود.

2) در صورتي كه نقشه ملك مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه تهيه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداري مربوطه علاوه بر دستمزد رديف يك محاسبه شود.

ماده 51‌ـ دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و كانال‌ها و رودخانه‌ها به شرح زير است:

نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات با مقياس 1000/1 به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعيين مي‌گردد و حداقل آن مبلغ 000/300 ريال مي‌باشد.

ماده 52‌ـ‌ حق‌الزحمه پياده كردن و ميخ‌كوبي و برداشت براي هر كيلومتر از مسير:

1)      در دشت: پانصد هزار ريال.

2)      در تپه ماهور 50% به حق‌الزحمه رديف يك اضافه مي‌گردد.

3)      در كوهستان 100% به حق‌الزحمه رديف يك اضافه مي‌گردد.

4)      برداشت مسير و بهسازي راه‌ها هر كيلومتر 000/500 ريال و حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.

 

قسمت هشتم‌ :

 تعرفه دستمزد كارشناسي براي رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران

3ـ دستمزد كارشناسي تشخيص موجه يا غيرموجه بودن فسخ قرارداد:

ماده 53‌ـ دستمزد تشخيص موجه يا غيرموجه بودن فسخ قرارداد:

1)      براي قراردادهايي كه مبلغ ابلاغ شده آنها تا يكصد ميليون ريال باشد، مقطوعاً 000/750 (هفتصد و پنجاه هزار ) ريال.

2 ) براي قراردادهايي‌كه‌مبلغ ابلاغ شده آنها از يكصدميليون‌ريال تايك ميلياردريال باشد،نسبت به مازاديك و نيم در هزار.

3) براي قراردادهايي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از يك ميليارد ريال تا پنج ميليارد ريال باشد، نيم در هزار  نسبت به مازاد.

4) براي قراردادهايي كه مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج ميليارد ريال بيشتر باشد، نيم در هزار نسبت به مازاد تا حداكثر  مبلغ 000/000/5 ريال.

 

ماده 54‌ـ دستمزد كارشناسي تعيين ميزان خسارت وارده:

دستمزد تعيين ميزان خسارت وارده از عدم‌ انجام تعهدات طرفين قرارداد تا مبلغ بيست ‌ميليون‌ ريال،                            مقطوعاً 000/500 ريال و از بيست ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد، دو در هزار تا حداكثر   مبلغ 000/000/5 ريال.

 

قسمت نهم :

تعرفه دستمزد كارشناسي براي رسيدگي به اختلاف بين كارفرمايان و مهندسين مشاور

ماده 55‌ـ الف‌ـ دستمزد كارشناسي رسيدگي به اختلافات در قراردادهايي كه مبلغ كل حق‌الزحمه مهندس مشاور كمتر از 000/000/200 ريال باشد:

1) دستمزد رسيدگي به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخيص موجه يا غيرموجه بودن تأخيرات مهندس مشاور 4% حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه، حداقل 000/000/1 ريال.

2) دستمزد تشخيص موجه يا غيرموجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور، 2% حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.

3) دستمزد تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافي كه حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصريح نشده باشد، 2% حق‌الزحمه موارد اختلاف.

4) دستمزد تعيين حق‌الزحمه مهندس مشاور براي خدمات انجام شده تا تاريخ فسخ يا خاتمه دادن به قرارداد 2% حق‌الزحمه موارد اختلاف.

5) دستمزد بررسي مطالعات و گزارش و طرح‌هاي تهيه شده به وسيله مهندس مشاور، 5% حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.

ب‌ـ در قراردادهايي كه مبلغ كل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دويست ميليون ريال به بالا باشد، دستمزد كارشناسي نسبت به مازاد دويست ميليون ريال، برابر 20% دستمزد بند الف خواهد بود.

 

قسمت دهم: تعرفه دستمزد كارشناسان

گروه 7 ـ صنعت و فن شامل رشته‌هاي:

( الكتروشيمي و پتروشيمي، فرآورده‌هاي شيميايي, امور انرژي هسته‌اي, صنايع نفت,  برق ( الكترونيك و مخابرات )، برق ( ماشين و تأسيسات كارخانجات )، تأسيسات ساختماني، كامپيوتر ( رايانه )، صنايع گاز و گازرساني، مهندسي پزشكي                                     (لوازم و تجهيزات پزشكي )، مهندسي هوا و فضا,  نساجي و رنگرزي )

ماده 56‌ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق به شرح ذيل مي‌باشد:

1)      ارزيابي.

1ـ1) تا سي ميليون ريال مقطوعاً 000/250 ريال.

2-1) از سي ميليون تا يكصد و پنجاه ميليون ريال، نسبت به مازاد، 4 در هزار.

3-1) از يكصد و پنجاه ميليون ريال تا پانصد ميليون ريال، نسبت به مازاد، 5/2 در هزار.

4-1) از پانصد ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد، 1 در هزار و حداكثر تا مبلغ 000/000/7 ريال.

تبصره‌- كارشناس موظف است ارزش كليه اقلام را ضمن تهيه مشخصات فني به تفكيك تعيين نمايد.

حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌هاي تعيين شده براي هر كارخانه و يا واحد صنعتي يا غيرصنعتي در هر محل بطور  يكجا محاسبه خواهد شد.

ماده 57‌- دستمزد تعيين اجاره‌بها و اجرت‌المثل ماهانه ماشين‌آلات، تأسيسات فني دستگاه‌هاي برقي الكترونيكي و ماشين‌آلات كارخانجات و موارد مختلف در رابطه با اين گروه:

1)      تا ده ميليون ريال 000/200 ريال.

2)      از ده ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد براي اجاره‌بهاي ماهانه هر كارخانه يا كارگاه، 5/1 درصد تا حداكثر مبلغ 000/000/3 ريال.

ماده 58‌-‌ دستمزد رسيدگي يا تهيه صورت وضعيت نسبت به امور تأسيسات، آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با اين گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده 40 محاسبه خواهد شد.

ماده 59‌- دستمزد رسيدگي به امور مهندسين مشاور بر طبق تعرفه رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان، مهندسين مشاور و پيمانكاران براساس تعرفه مربوط به قسمت‌هاي8و 9محاسبه خواهد شد.

قسمت يازدهم ‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

گروه 8 ـ فني و هنريشامل رشته‌هاي:

( امور ورزشي,  تئاتر سينما و هنرهاي نمايشي، شعر و سرود،  موسيقي, تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت, چاپ و چاپخانه، تمبر, چيني و سراميك, كاشي, سفالگري, طراحي عمومي و گرافيك, فيلم و عكاسي, تأليفات, صنايع دستي )

ماده 60‌- دستمزد كارشناسي رشته‌هاي گروه 8 بجز رشته عكاسي و امور سينمايي كه جداگانه در ذيل آمده، به شرح زير است:

الف‌ـ‌ دستمـزدكـارشنـاسي رشتـه‌هـاي گـروه 8  در پـرونـده‌هـاي غيـرمـالي و در هــر مـورد بـررسـي( هر مستند ) حداقل000/200 ريال و در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با توافق قاضي يا متقاضي با كارشناس و حداكثر 000/000/3 ريال.

ب‌ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق در پرونده‌هاي مالي:

1)      تا ده ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.

2)      از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد پنج در هزار.

3)      از يكصد ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد، يك در هزار تا حداكثر مبلغ 000/000/3 ريال.

ماده 61‌- دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي:

الف‌ـ امور مربوط به عكاسي و سينمايي:

دستمزد رسيدگي به مسائل فني عكس و فيلم شامل: اختلاف رنگ‌ها، شرايط نوري، كمپوزيسيون « تركيب‌بندي »، پرسپكتيو، ظهور و چاپ، حداقل دويست هزارريال وحداكثر تا 000/000/2 ريال.

ب‌ـ امور مربوط به فيلمبرداري و سينما:

دستمزد رسيدگي بموارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده، كارگردان، تصويربردار، تدوين كننده، لابراتوار و صدابردار شامل:

1)      برنامه‌هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويدئو ( به استثناي انيميشن‌ ) حداقل دويست هزار ريال در صورتي كه كم و كيف كار ايجاب نمايد و يا براي برنامه‌‌هاي بلند مدت سينمايي حداكثر تا مبلغ 000/500/1 ريال.

2)       برنامه‌هاي انيميشن با توجه به حجم و ميزان و نوع كار براساس ماده 59 خواهد بود.

پ‌ـ دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو به شرح زير است:

1)      تا ده ميليون ريال مقطوعاً دويست هزار ريال.

2)      از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال نسبت به مازاد، سه در هزار.

3)       از يكصد ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد، يك در هزار و حداكثر تا مبلغ سه ميليون ريال.

ت‌ـ هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌هاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده 9 فصل اول مقررات عمومي خواهد بود.

 

قسمت دوازدهم‌ـ‌ تعرفه دستمزد كارشناسان

گروه 9ـ كشاورزي شامل رشته‌هاي:

( كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري و دامپزشكي، آبزيان و شيلات، سم و سم‌شناسي، گياه‌پزشكي، صنايع چوب، محصولات دامي ( پوست و چرم, سالامبور و روده )،  و محيط زيست)

ماده62‌ـ دستمزد ارزيابي املاك مزروعي، باغ‌ها، جنگل‌ها، مراتع و اراضي جنگلي، اراضي باير، ساختمان‌هاي روستايي به شرح زير است:

1)      تا مبلغ بيست ميليون ريال، مقطوعاً 000/200 ريال.

2)      از مبلغ بيست ميليون ريال تا پانصد میلیون ريال، نسبت به مازاد، 5/1 در هزار.

3)      از پانصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال، نسبت به مازاد، يك در هزار.

4)      از يك ميليارد ريال به بالا، نسبت به مازاد، نيم در هزار و حداكثر تا مبلغ 000/000/5 ريال.

ماده 63‌ـ دستمزد ارزيابي محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و جنگلي و مراتع و دامي و شيلات بر مبناي ارقام بالا به اضافه 20% مي‌باشد.

تبصره 1‌- دام، شامل اغنام و احشام و چهارپايان، طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم مي‌باشد.

تبصره 2‌- دستمـزد كارشناسـي و ارزيـابـي و تعييـن مـال‌الاجـاره و اجـرت‌المثـل مـاشيـن‌آلات و تجهيزات و تأسيسات كشاورزي، دامپروري و دامپزشكي، دام، آبزيان و شيلات به شرح مواد 56 و 57 حسب مورد مي‌باشد.

ماده 64‌- دستمزد تعيين اجاره‌بهاي سالانه املاك مزروعي، باغ‌ها، مراتع و جنگل‌ها، به شرح زير است:

1)      تا مبلغ ده ميليون ريال 000/200 ريال.

2)      از مبلغ ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال نسبت به مازاد، 15 در هزار.

3)      از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا، نسبت به مازاد، 5 در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/3 ريال.

ماده 65‌- دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح و تسطيح زمين‌هاي كشاورزي و باغات و حق غارسي به شرح زير مي‌باشد:

1)      تا مبلغ 5 ميليون ريال 000/200 ريال.

2)      از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال نسبت به مازاد، 15 در هزار.

3)      از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد، 5 در هزار حداكثر تا مبلغ 000/000/1 ريال.

ماده66‌- دستمزد نمونه‌برداري به منظور تعيين كيفيت و طبقه‌بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق قاضي يا متقاضي با كارشناس و حداكثر يك ميليون ريال.

ماده 67‌- دستمزد تشخيص اراضي ( داير و باير و موات ) تا مساحت 1000 مترمربع 000/200 ريال و براي هر يك هزار مترمربع اضافه ده درصد به دستمزد فوق اضافه مي‌شود.

ماده 68‌- دستمزد تشخيص علت و برآورد خسارت ناشي از زيان‌هاي وارده به مزارع و باغ‌ها، جنگل‌ها و مراتع، شيلات، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و آبياري تحت فشار، دام و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و تأسيسات كشاورزي و دامپروري و شيلات و تجهيزات كشاورزي و خسارات ناشي از آفات نباتي و حيواني، مصرف مواد شيميائي و دارويي نامناسب، آلودگي آب و خاك و موادغذايي به شرح زير است:

الف‌ـ‌ تشخيص علت خسارت 000/200 ريال.

ب‌ـ‌ برآورد خسارت تا ده ميليون ريال 000/200 ريال.

پ‌ـ از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد 2 در هزار تا حداكثر 000/500/1 ريال.

ماده 69‌- دستمزد افراز املاك كشاوري براساس تعرفه ارزيابي موضوع ماده( 62 ) به اضافه سي درصد خواهد بود. در مواردي كه موضوع افراز املاك كشاورزي تقسيم تركه باشد، بيست درصد به دستمزد ارزيابي مربوطه افزوده مي‌گردد.

ماده 70‌- در صورتيكه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌‌برداري بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

ماده 71‌- دستمزد ارزيابي تجهيزات و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده 12 محاسبه خواهد شد.

ماده 72‌- دستمزد كارشناسي در امور مهندسين مشاور و پيمانكار در اين گروه كارشناسان براساس تعرفه رسيدگي به موارد اختلاف بين كارفرمايان و پيمانكاران و مهندسين مشاور تعيين مي‌شود.

ماده 73‌- دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات آن املاك خارج از محدوده شهر‌ها:

دستمزدمطالعه‌پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظروتشخيص حدودآن دراملاك مزروعي حداقل پانصدهزار ريال.

در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، 000/100 ريال حداكثر تا سه ميليون ريال.

ماده 74‌- دستمزد آزمايشات مربوط به خاك‌شناسي و تهيه نمونه‌هاي مورد لزوم بر مبناي تعرفه مؤسسه تحقيقات خاك و آب ( خاك‌شناسي و حاصلخيزي خاك ) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضي پرداخت مي‌شود.

قسمت سيزدهم‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان

گروه 10 ـ مديريت و خدمات شامل رشته‌هاي:

آمار،  امور اداري و استخدامي، امور گمركي،  امور آموزشي، بيمه، ثبت شركت‌ها و علائم تجاري و اختراعات،  امور كتاب و كتابداري، امور كار و كارگري، مديريت بازرگاني، جهانگردي و ايرانگردي، فناوري اطلاعات ( ICT/IT ) )

ماده 75‌ـ‌ دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته‌هاي فوق:

با توجه به كم و كيف كار با توافق تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد 000/200 ريال و حداكثر سه ميليون ريال مي‌باشد.

قسمت چهاردهم‌ـ‌تعرفه دستمزد كارشناسان

گروه 11_ ايمني و حوادث شامل:

( امور آتش سوزي وآتش‌نشاني، اسلحه شناسي، تأميني و امنيتي، حوادث ناشي از كار، مواد محترقه و منفجره ( ناريه ) )

 

ماده 76‌ـ‌  دستمزد كارشناسي در كليه رشته‌هاي فوق با توجه به كم و كيف كار با توافق تعيين مي‌شود و حداقل دستمزد 000/200 ريال و حداكثر 000/000/3 ريال مي‌باشد.

 

قسمت پانزدهم‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان ساير رشته‌ها

ماده 77‌ـ  حق‌الزحمه كارشناسان ساير رشته‌هايي كه بعد از تصويب اين تعرفه به تصويب شورايعالي كارشناسان رسمي مي‌رسد حسب مورد براساس تعرفه گروههاي مربوطه يا طبق مفاد ماده 10 تعرفه تعيين خواهد شد.

ماده 78 ـ با توجه به محروميت بعضي ازمناطق كشور، ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و يا اشخاص حقيقي كه استطاعت كافي ندارند به تشخيص قاضي پرونده يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري تا40% كاهش مي‌يابد.

اين تعرفه در ا جراي ماده 29 لايحه قانون كانون كارشناسان رسمي مصوبه سال 1381 در تاريخ 23/5/1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.SiteMap